تاریخ:بیست و نهم مرماه 1399
شماره: ان ان 01
 

به انجمن ها/ فدراسیون های کیک بوکسینگ کشورهای آسیایی

قابل توجه کلیه مربیان، داوران، و ورزشکاران

 

تشریح وضعیت کیک بوکسینگ ایران

آقا/ خانم گرامی

با تقدیم بهترین احترامات از انجمن ملی کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران، خرسندم تا به اطلاع شما برسانم، همانگونه که احتمالا مطلع هستید، عالی ترین سازمان متولی قانونی و رسمی ورزش کیک بوکسینگ در جمهوری اسلامی ایران در سطح انجمن، انجمن کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران با ریاست آقای محمد قاسم منوچهری شناسایی شده توسط فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و وزارت ورزش و جوانان است.

با این حال متعاقباً انجمن کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران متوجه برخی ادعاهای دروغین توسط نماینده واکو در ایران ، که مدعی بوده واکو کیک بوکسینگ ایران متولی ورزش کیک بوکسینگ است گردیده، بعلاوه از قبل نامه هایی از رفتارهایی غیر قابل قبول آقای ناصر نصیری نماینده واکو در ایران از سوی کشورهای مختلف دربافت شده ، که خارج اصول اخلاقی و پروتکل های جنبش المپیک است.

آقای ناصر نصیری بدون اجازه و بدون معرفی نامه کمیته ملی المپیک ایران در سال 2016 در مجمع عمومی و انتخابات واکو آسیا شرکت کرده، دقیقاً زمانیکه تمام کرسی های خود را در واکو ایران از یکسال قبل در تاریخ 13 آگوست 2015 از دست داده بود که تا این لحظه رفع ابهام نگردیده است.

حضور ایشان منطبق به اساسنامه نبوده و انتخاب ایشان بعنوان رئیس واکو آسیا باطل بوده، همچنین ایشان تا کنون نتوانسته مجمع انتخاباتی سال 2020 را سازماندهی کند چون مطلع است که مراجع بین المللی ناظر بر این مجمع خواهند بود و معرفی نامه نهایی را از کمیته ملی المپیک دریافت نکرده است.

انجمن کیک بوکسینگ ایران با همکاری سازمان های دیگر داخلی و خارجی و فدراسیون های ملی شناسایی شده توسط کمیته های ملی المپیک کشورشان، این موضوع را بررسی و تا زمان ارسال گزارش کمیته ملی المپیک ایران جهت تصمیم نهایی،  هیچ گونه مسئولیتی در خصوص رفتارهای آقای ناصر نصیری بر عهده نمی گیرد .

انجمن کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران، قدردانی می کند چنانچه شما همچنین با آقای ناصر نصیری سروکار نداشته باشند تا زمانیکه این موضوع حل شده باشد.

من از شما به خاطر درک و همکاری تان در جنبش المپیک تشکر می کنم. ارادتمند شما

 

جعفر زارعی

مشاور و مدیر اداره مرکزی

انجمن کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران

Date: October 20, 2020

Number: 01NN

                                                                                                                                                                            

 

To: National Kickboxing Associations / Federations

President/ Hon Secretary General

 

Subject: Description of the situation of kickboxing in Iran

 

Dear Sir / Madam

I present to you the best greeting of the I.R Iran Kickboxing Association, and would like to inform you, as you are probably aware, the highest legal and official organization in charge of kickboxing sport in the Islamic Republic of Iran at the association level is I.R. Iran Kickboxing Association with presidency of Mr. Mohammad Ghasem Manouchehri which has been recognized officially by the Iranian NOC, the Iranian Martial Arts Association’s Federation, as well as the Ministry of Sports and Youth I.R. Iran.

However, subsequently, it has come to attention of the I.R. Iran Kickboxing Association that there have been some false climes made by the WAKO representative in Iran, who claimed that WAKO Kickboxing Iran is in charge of kickboxing association, in addition to letters of unacceptable behavior by Mr. Nasser Nassiri, which is outside the ethical principles and protocols of the Olympic movement.

Mr. Nasser Nassiri without permission has been attend in the WAKO Asia General Assembly and its elections on September 3, 2016 and also without a recognition and official introduction letter of the Iranian NOC exactly when he loses all his position in WAKO Iran on August 13, 2015 that has not been resolved so far.

his attendance at WAKO Asia Election assembly did not comply with the statute and his election as president of WAKO Asia was completely void. He has also not been able to organize the 2020 election convention because he is aware that international bodies will oversee the convention and has not received a final letter of recommendation from the Iranian NOC.

The I.R. Iran Kickboxing Association, in cooperation with other local and foreign organizations and other national federations recognized by the their respected NOCs, is investigating this issue and until the report of the Iranian NOC is sent for final decision, no responsibility for Mr. Nasser Nassiri's behavior Nassiri will not take over.

The I.R. Iran Kickboxing Association would have appreciated if you also do not deal with Mr. Nasser Nassiri till this issue is resolved.

I thank you for your understanding and cooperation in the Olympic movement.

Yours sincerely

Jafar Zarei

Advisor & Senior Manager

Secretariat of I.R. Iran Kickboxing Association

www.kickboxingsport.ir