دکتر محمدقاسم منوچهری نایب رئیس فدراسیون کیک بوکسینگ واکو غرب آسیا شد

قاسم الواسطی رئیس فدراسیون واکو کیک بوکسینگ  غرب آسیا دقایقی قبل طی نامه ای به کمیته ملی المپیک و همچنین وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران انتخاب دکتر محمدقاسم منوچهری را رسماً اعلام و تبریک گفت متن نامه به شرح ذیل می باشد.

 خطاب به رئیس کمیته ملی المپیک و وزیر ورزش و جوانان ج.ا. ایران نوشت؛


عالیجنابان محترم دکتر حمید سجادی وزیر ورزش و دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک:

☑️روابط دیپلماتیک موثر و دوستانه دو کشور همسایه و مسلمان (عراق و ایران) این روزها در اوج تاریخ ارتباطات ورزشی دو کشور است. ما صمیمانه از آنچه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و کمیته ملی المپیک عراق برای توسعه ارتباطات ورزشی دو کشور رقم زده اند بسیار سپاس گزاریم و در همین راستا توجه شما را به موضوع مهم ورزش کیک بوکسینگ و حقایق آن در منطقه غرب آسیا جلب می نمایم:


☑️بر اساس درخواست فدراسیون ها/ انجمن های کیک بوکسینگ کشوری های منطقه غرب آسیا، و پس از مطالعات و بررسی های بعمل آمده و همچنین هماهنگی های لازم با انجمن جهانی سازمان های کیک بوکسینگ ( واکو WAKO) تنها فدراسیون بین المللی شناخته شده برای ورزش کیک بوکسینگ در کمیته بین المللی المپیک (IOC )، سرانجام فدراسیون کیک بوکسینگ غرب آسیا ( WAKF) در هفدهم ژانویه 2022 تاسیس گردید. بر اساس رای کمیته مؤسس اداره مرکزی فدراسیون کیک بوکسینگ غرب آسیا اینجا در بغداد دایر گردید.

 

☑️بعنوان رئیس فدراسیون کیک بوکسینگ غرب آسیا خرسندم تا به اطلاع برسانم دکتر محمد قاسم منوچهری رئیس انجمن کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران بعنوان نایب رئیس فدراسیون کیک بوکسینگ غرب آسیا در جلسه مورخ پانزدهم فوریه ۲۰۲۲ توسط اعضای فدراسیون انتخاب گردید که این اتفاق مهم را به شما و جامعه ورزش کیک بوکسینگ ایران و غرب آسیا تبریک عرض می نمایم

 

National Olympic Committee of Islamic Republic of Iran

President, Dr. Seyed Reza Salehi Amiri

North Seoul Ave, Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway, Tehran, 1995614336 I.R.Iran

 

Minister of Sport and youth of I.R. Iran

Dr. Hamid Sajjadi Hazaveh

North Seoul Ave, Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway, Tehran, I.R. Iran

 

  •  

Iran Kickboxing Association (IKA)

President, Dr. Mohammad Ghasem Manouchehri

Manouchehri sport complex, 7th Golestan, Alvand town,Hamedan,I.R.Iran

Mobile: +98 912 824 8004 Instagram.com/kickboxing.Sport

 

Esteemed Excellencies

Effective and friendly diplomatic relations between the two neighboring Muslim countries (Iraq and Iran) are at the peak of the history of sports relations between the two nations. We sincerely thank the Iranian NOC as well as Iraqi NOC for developing sports relations between the two countries, and in this regard, I would like to draw your attention to the important issue of kickboxing and its facts in the West Asian zone:

As per applications of the kickboxing federation’s/associations of the West Asian countries, and after studies and surveys, as well as the necessary coordination with the World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) as the sole international federation fully recognized by IOC for kickboxing sport, the West Asian Kickboxing Federation (WAKF) finally established in January 17, 2022 and it’s headquarter registered here in Baghdad.

In addition, as the President of the West Asian Kickboxing Federation (WAKF), I am pleased to inform that Dr. Mohammad Ghasem Manouchehri, the President of the I.R. Iran Kickboxing Association (IKA), was elected as the WAKF Vice President at a meeting dated February 15, 2022.Congratulations to you and all kickboxing community of Iran and West Asia for this unity historical step.

Sincerely yours

Qasim Alwaseti

  •  

West Asian Kickboxing Federation

Iraqi Kickboxing Federation

.