محمدقاسم منوچهری
تحلیلگر ژئوپلیتیک ورزش و دیپلماسی ورزشی


امروزه صنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع مهم درآمد و از جمله عوامل موثر بر تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان جایگاه ویژه ای دارد؛ از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی هستند. گردشگری ورزشی شکلی جدید از گردشگری در چند دهه اخیر محسوب می شود، به طوریکه گردشگری و ورزش به هم وابسته و مکمل همدیگر شده اند.

درواقع، پیوند میان گردشگری و ورزش نوع جدیدی از گردشگری را پدید آورده است که ساختاری نوین و جامع را برای پر کردن اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی انسان ها ایجاد می کند.
تیلور و مولز و همکاران طی تحقیقات خود اظهار کردند که در جهان کنونی گردشگری ورزشی در میان سایر انواع گردشگری از بیشترین و سریعترین رشد در بازار برخوردار است.

شایان ذکر است که نقش گردشگری به عنوان منبع جدیدی برای اشتغال، کسب درآمد، جذب ارز و تقویت زیرساخت های اجتماعی که موجب رشد و توسعه دیگر صنایع می شود، در مطالعات متعددی تایید شده است؛ تا آنجا که رشد روزافزون و شتابان صنعت گردشگری موجب شده که بسیاری از صاحب نظران، قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند. در این میان، گردشگری ورزشی یک تجارت سریعا در حال رشد 4/5 (تریلیون دلاری) است که به واسطه نقش مهمی که از لحاظ اقتصادی و سیاسی ایفا می کند، به موضوعی بسیار راهبردی مبدل شده است.


حال باید دید طی 20 ساله گذشته چند رویداد بین المللی کیک بوکسینگ در ایران سازماندهی شده است؟ سهم نمایندگی واکو در این مهم چقدر بوده است؟ ادامه دارد...


#کیک_بوکسینگ
#انجمن_کیک_بوکسینگ_ایران
#انجمن_کیک_بوکسینک_ج_ا_ایران
#فدراسیون_آسیایی_کیک_بوکسینگ
#فدراسیون_کیک_بوکسینگ_غرب_آسیا

#بازیهای_بشردوستی
#ika_kickboxing #iran_kickboxing_association #kickboxing #wako #wakokickboxing

 #westasia_kickboxing_federation